Account Summary

Cây cảnh nghệ thuật là đứa con hợp pháp của thiên nhiên, là sự kết tinh của đất, của trời, là sáng tạo của những bàn tay, khối óc và được thăng hoa bởi các tâm hồn nghệ sĩ. Từ buổi bình minh, con người đã gắn bó với thiên nhiên, hòa đồng với thiên nhiên, rung động trước vẻ đẹp của mây, trời, non nước, hoa lá cỏ cây, con người đã cùng với thiên nhiên để tâm sự và bày tỏ nỗi niềm more...

Projects Used

img avatar
Joined Open Hub
over 8 years ago

Development History

There are no contributions available to display.