0
I Use This!
Activity Not Available

Project Summary

In de huidige geïnformatiseerde wereld zou men verwachten dat het eenvoudig is om een samenwerking tussen verschillende bedrijven te implementeren. Niets is minder waar. Momenteel wordt dit nog steeds gedaan via gecentraliseerde bedrijfsprocessen. Recentelijk wordt in dit domein onderzoek gedaan om een dergelijke samenwerking op een gedistribueerde manier te implementeren. Men spreekt bij een gecentraliseerde oplossing over een orkestratie waarin de leidingnemende partij als dirigent fungeert en instructies geeft aan de andere partijen. Bij een gedistribueerde manier heeft men het over een choreografie. In choreografie ziet men de deelnemende partijen als dansers die een door een choreograaf ontwikkelde dans uitvoeren. Waar in de gecentraliseerde oplossing steeds één partij de leiding zal hebben over het bedrijfsproces, zullen de verschillende deelnemende partijen in een meer gedistribueerde situatie een zekere autonomie vertonen. De dansers voeren de choreografie uit ontwikkeld door de choreograaf, maar deze geeft geen instructies tijdens het uitvoeren ervan in tegenstelling tot de dirigent van het orkest. Maar net dit verschil zorgt voor bijkomende moeilijkheden. Een belangrijk voorbeeld hiervan is dat in de gedistribueerde oplossing de samenwerkende partijen nu nog moeten veronderstellen dat de anderen zich volledig houden aan alle afspraken gemaakt in het gedistribueerde bedrijfsproces. Elke partij in de gedistribueerde omgeving moet kunnen controleren of de choreografie nog steeds conform de vooraf vastgelegde regels is. Hij moet dus de mogelijkheid hebben een conformiteitscheck uit te voeren. Binnen de onderzoeksgroep is een manier ontwikkeld om deze conformiteitscheck op een statische manier te doen. Deze methode kan gebruikt worden tijdens de ontwikkeling van een choreografie. Maar als de choreografie uitgerold is, kunnen de verschillende partijen misschien wijzigingen doorvoeren aan hun implementatie, waardoor de uitvoering van de choreografie toch niet meer correct verloopt. Daarom is er ook nood aan een dynamische conformiteitscheck, één die kan gebeuren tijdens de uitvoering.

Doelstelling van het project:

In eerste instantie zal moeten onderzocht worden in welke mate de bestaande algoritmen geschikt zijn voor een dynamische conformiteitscheck. Er moet immers rekening gehouden worden met het feit dat de uitvoering van de choreografie niet té veel hinder mag ondervinden van deze testen. Na deze literatuurstudie zullen de bevindingen geïmplementeerd worden. Een belangrijk onderdeel van deze implementatie zal bestaan uit het efficiënt monitoren en onderscheppen van de verzonden en ontvangen berichten. Door middel van de onderzochte algoritmen en aan de hand van deze berichten zal dan moeten uitgemaakt worden of de uitvoering correct verloopt. Er zullen op de implementatie testen uitgevoerd moeten worden om de schaalbaarheid en de overhead van de algoritmen te achterhalen. In een verder stadium van de thesis zal een feedbackmechanisme ingebouwd worden om zo de andere partijen op de hoogte te brengen van een niet-conforme uitvoering van de choreografie. Dit is de eerste stap naar het opbouwen van een conformiteit-trust-netwerk. Het feedbackmechanisme moet mogelijk maken dat een partij een andere partij kan klasseren als vertrouwd of niet vertrouwd. De klassering zorgt voor een vertrouwensrelatie tussen beide partijen. Het conformiteit-trust-netwerk is een netwerk opgebouwd uit deze vertrouwensrelaties. Een bijkomende vereiste van dit feedbackmechanisme is dat alles via web service events moet gebeuren.

Tags

No tags have been added

In a Nutshell, dccbijwsc...

 No code available to analyze

Open Hub computes statistics on FOSS projects by examining source code and commit history in source code management systems. This project has no code locations, and so Open Hub cannot perform this analysis

Is this project's source code hosted in a publicly available repository? Do you know the URL? If you do, click the button below and tell us so that Open Hub can generate statistics! It's fast and easy - try it and see!

Add a code location

Apache License 2.0
Permitted

Place Warranty

Sub-License

Private Use

Use Patent Claims

Commercial Use

Modify

Distribute

Forbidden

Hold Liable

Use Trademarks

Required

Include Copyright

State Changes

Include License

Include Notice

These details are provided for information only. No information here is legal advice and should not be used as such.

All Licenses

This Project has No vulnerabilities Reported Against it

Did You Know...

 • ...
  Black Duck offers a free trial so you can discover if there are open source vulnerabilities in your code
 • ...
  by exploring contributors within projects, you can view details on every commit they have made to that project
 • ...
  use of OSS increased in 65% of companies in 2016
 • ...
  compare projects before you chose one to use

 No code available to analyze

Open Hub computes statistics on FOSS projects by examining source code and commit history in source code management systems. This project has no code locations, and so Open Hub cannot perform this analysis

Is this project's source code hosted in a publicly available repository? Do you know the URL? If you do, click the button below and tell us so that Open Hub can generate statistics! It's fast and easy - try it and see!

Add a code location

Community Rating

Be the first to rate this project
Click to add your rating
   Spinner
Review this Project!
Sample ohloh analysis