Activity Not Available

Project Summary

  Analyzed 3 months ago based on code collected 3 months ago.

Alle offentlige og semioffentlige foretak er forpliktet til å ha en offentlig tilgjengelig postjournal. Slik har kommuner, fylkeskommuner, statlige etater og statseide bedrifter lister over inn- og utgående post tilgjengelig for almenheten.

Dette er en verktøykasse som kan brukes i arbeidet med slike lister. Med ejeje kan du

filtrere den enorme datamengden som er tilgjengelig i de offentlige, norske postlistene. be om innsyn i de dokumentene du ønsker på en oversiktlig måte. bli påminnet om å følge opp bestillinger som ikke er besvart. enkelt klage på avslag om insyn ejeje baserer seg på plugins for hver postliste, slik at det er utvidbart og fleksibelt.

Share

In a Nutshell, ejeje...

Languages

HTML
57%
Python
22%
JavaScript
13%
4 Other
8%
 
 

Lines of Code

 

Activity

30 Day Summary

Dec 26 2014 — Jan 25 2015

12 Month Summary

Jan 25 2014 — Jan 25 2015
  • 0 Commits Down -1 (100%) from previous 12 months
  • 0 Contributors Down -1 (100%) from previous 12 months

Community

Ratings

Be the first to rate this project
 
Click to add your rating
 
Review this Project!