3
I Use This!
Very Low Activity

Commits : Listings

Analyzed 1 day ago. based on code collected 1 day ago.
Feb 19, 2017 — Feb 19, 2018
Commit Message Contributor Files Modified Lines Added Lines Removed Code Location Date
Installer òg dokumentasjonsfilene LESMEG og NYTT. F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... almost 2 years ago
Retta avinstalleringa slikt at alle aktuelle filer vert fjerna. F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... almost 2 years ago
Lagt semikolon på slutten av nokre linjer i .desktop-fila (desktop-file-validate klaga). F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... almost 2 years ago
Fiksa installeringsmappe for ei .desktop-fil. F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... almost 2 years ago
Versjonsoppdatering for utgjeving 2016-03-20. F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... almost 2 years ago
Handter ASCII-apostrofar i inndata rett. F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... almost 2 years ago
Retta lenkjer til ordbøkene på nett (som no brukar UTF-8 i staden for Windows-1252) + gjort generering av URL-kodingsfila mykje raskare. F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... almost 2 years ago
Ikkje handter XML-filer som binærfiler. F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... almost 2 years ago
Lagt til AppData-informasjon, og gjort all metadata omsetbar via vanlege .po-filer. F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... almost 2 years ago
Bruk HTTPS for heimesida. F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... almost 2 years ago
Dokumentasjon på bruk av alias og autofullføring i samband med dette, og betre informasjon om kor ein finn dokumentasjonen i LESMEG-fila. F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... almost 2 years ago
Litt luft mellom skjemaelementa. F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... almost 2 years ago
Nok eit forsøk på å få «look» til å fungera på alle system (den førre løysinga fungerte ikkje for ordet «åtøle», for eksempel). F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... almost 2 years ago
Bruk skiljeteikn (tabulator) ved oppslag med «look», på påvente av at feilen https://github.com/karelzak/util-linux/issues/284 vert retta. F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... almost 2 years ago
Ordna det slik at BSD look også fungerer. Rettar denne feilen: https://savannah.nongnu.org/bugs/?46362 F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... almost 2 years ago
Støtt vidarefiltrering av søkekord (eks. «hoppe subst»). F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... about 2 years ago
Gøym HTML-rute *før* fjerning av tekst. Gjev litt meir responsivt brukargrensesnitt. F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... about 2 years ago
Retta mindre skrivefeil. F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... about 2 years ago
Fiks problem ved endring av vindaugsstorleik. F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... about 2 years ago
Fullstendig omskriving av det grafiske brukargrensesnittet, frå Python til QML, slik at det fungerer i KDE/Plasma 5. F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... about 2 years ago
Tekniske forbetringar i .desktop-fila. F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... about 2 years ago
Oppdatert fullformsordlistene til 2014-11-04-utgåva frå Norsk ordbank (siste tilgjengelege per 2015-04-20). F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... almost 3 years ago
Ordbanken oppdatert til versjon per 2013-07-04. F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... over 4 years ago
Ordbanken oppdatert til versjon per 2013-06-04. F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... over 4 years ago
Ordbanken oppdatert til versjon per 2013-05-04. F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... almost 5 years ago
Ordbanken oppdatert til versjon per 2013-04-04. F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... almost 5 years ago
Ordbanken oppdatert til versjon per 2013-03-04. F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... almost 5 years ago
Retta skrivefeil i versjonsnotatet. F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... about 5 years ago
Retta nokre skrivefeil i NYTT-fila, og gjorde teksten litt klarare. F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... about 5 years ago
Byt ut symbolsk lenkje med fast fil, for å gjera RPM-pakking greiare (dette vert ein del av 2013-02-17-utgåva). F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... about 5 years ago