3
I Use This!
Very Low Activity

Commits : Listings

Analyzed 24 days ago. based on code collected about 2 months ago.
Mar 07, 2016 — Mar 07, 2017
Commit Message Contributor Files Modified Lines Added Lines Removed Code Location Date
Installer òg dokumentasjonsfilene LESMEG og NYTT. F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... about 1 year ago
Retta avinstalleringa slikt at alle aktuelle filer vert fjerna. F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... about 1 year ago
Lagt semikolon på slutten av nokre linjer i .desktop-fila (desktop-file-validate klaga). F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... about 1 year ago
Fiksa installeringsmappe for ei .desktop-fil. F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... about 1 year ago
Versjonsoppdatering for utgjeving 2016-03-20. F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... about 1 year ago
Handter ASCII-apostrofar i inndata rett. F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... about 1 year ago
Retta lenkjer til ordbøkene på nett (som no brukar UTF-8 i staden for Windows-1252) + gjort generering av URL-kodingsfila mykje raskare. F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... about 1 year ago
Ikkje handter XML-filer som binærfiler. F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... about 1 year ago
Lagt til AppData-informasjon, og gjort all metadata omsetbar via vanlege .po-filer. F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... about 1 year ago
Bruk HTTPS for heimesida. F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... about 1 year ago
Dokumentasjon på bruk av alias og autofullføring i samband med dette, og betre informasjon om kor ein finn dokumentasjonen i LESMEG-fila. F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... about 1 year ago
Litt luft mellom skjemaelementa. F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... about 1 year ago
Nok eit forsøk på å få «look» til å fungera på alle system (den førre løysinga fungerte ikkje for ordet «åtøle», for eksempel). F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... about 1 year ago
Bruk skiljeteikn (tabulator) ved oppslag med «look», på påvente av at feilen https://github.com/karelzak/util-linux/issues/284 vert retta. F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... about 1 year ago
Ordna det slik at BSD look også fungerer. Rettar denne feilen: https://savannah.nongnu.org/bugs/?46362 F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... about 1 year ago
Støtt vidarefiltrering av søkekord (eks. «hoppe subst»). F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... about 1 year ago
Gøym HTML-rute *før* fjerning av tekst. Gjev litt meir responsivt brukargrensesnitt. F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... about 1 year ago
Retta mindre skrivefeil. F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... about 1 year ago
Fiks problem ved endring av vindaugsstorleik. F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... about 1 year ago
Fullstendig omskriving av det grafiske brukargrensesnittet, frå Python til QML, slik at det fungerer i KDE/Plasma 5. F67afbd89dbb23d1470eeac1f310c302?&s=32&rating=pg&d=http%3a%2f%2fopenhub.net%2fanon32 More... about 1 year ago