0
I Use This!
Activity Not Available

Project Summary

Nhóm 1group3theses

Các thành viên : Trần Kim Long - nhóm trửng Nguyễn Thị Như Anh Nguyễn Huệ Nghi Hà Cẩm Thiêm Nguyễn Duy Lộc

Hướng dẫn sử dụng :

Cài đặt TortoiseSVN

Link down tại đây BẢN MỚI :http://nchc.dl.sourceforge.net/sourceforge/tortoisesvn/TortoiseSVN-1.6.1.16129-win32-svn-1.6.1.msi

- Tạo một thư mục bất kỳ trên máy của mình (ví dụ DOANHTTT), sau đó nhấp phải vào thư mục này chọn "SVN Checkout"

- Tại form Checkout, trong mục URL of repository, gõ vào :

https://1group3theses.googlecode.com/svn
(Thư mục lưu trữ project của mình trên google code)
Click OK

- Một bảng hỏi username và password sẽ hiện ra

+ username là tên Account của mình (VD tinyfoot, missfule, latkhtn) + pass là do google code cung cấp, mỗi người một cái riêng, lấy bằng cách :
++ Vào trang google code của mình http://code.google.com/p/1group3theses/ ++ chọn tab Source --> chọn Checkout --> click vào link "googlecode.com password"
Một số lưu ý :

+ Chỉ cập nhật code của mình khi nó hoàn chỉnh (chạy chính xác, không
làm các phần liên quan bị lỗi) và không làm project bị lỗi, tốt nhất không nên sửa code của người khác.

+ Trước khi code thì phải Update để lấy phiên bản mới nhất về.
+ Bắt buộc phải có ghi chú về phần mà mình đã update lên.
+ CẬP NHẬT BÀI CỦA MÌNH LÊN SERVER THEO TRÌNH TỰ SAU : UPDATE -> COMMIT (nếu làm theo chiều ngc lại có khi đè mất bài ng khác trên server)

Tags

No tags have been added

In a Nutshell, 1group3theses...

 No code available to analyze

Open Hub computes statistics on FOSS projects by examining source code and commit history in source code management systems. This project has no code locations, and so Open Hub cannot perform this analysis

Is this project's source code hosted in a publicly available repository? Do you know the URL? If you do, click the button below and tell us so that Open Hub can generate statistics! It's fast and easy - try it and see!

Add a code location

GNU General Public License v2.0 or later
Permitted

Commercial Use

Modify

Distribute

Place Warranty

Forbidden

Sub-License

Hold Liable

Required

Include Copyright

Include License

Distribute Original

Disclose Source

State Changes

These details are provided for information only. No information here is legal advice and should not be used as such.

All Licenses

This Project has No vulnerabilities Reported Against it

Did You Know...

 • ...
  Black Duck offers a free trial so you can discover if there are open source vulnerabilities in your code
 • ...
  you can subscribe to e-mail newsletters to receive update from the Open Hub blog
 • ...
  65% of companies leverage OSS to speed application development in 2016
 • ...
  search using multiple tags to find exactly what you need

 No code available to analyze

Open Hub computes statistics on FOSS projects by examining source code and commit history in source code management systems. This project has no code locations, and so Open Hub cannot perform this analysis

Is this project's source code hosted in a publicly available repository? Do you know the URL? If you do, click the button below and tell us so that Open Hub can generate statistics! It's fast and easy - try it and see!

Add a code location

Community Rating

Be the first to rate this project
Click to add your rating
   Spinner
Review this Project!
Sample ohloh analysis