0
I Use This!
Activity Not Available

Commits : Listings

Analyzed 10 months ago. based on code collected 10 months ago.
May 09, 2015 — May 09, 2016
Commit Message Contributor Files Modified Lines Added Lines Removed Code Location Date
icj - Correcció referència script MySQL Anon32 More... over 7 years ago
icj - Reporting tests Anon32 More... over 7 years ago
icj - Inclusió de comentaris, solució persist en cascade (bug Hibernate), arrangament de poms per al reporting, tancament de la gestió de les visites associades als pacients, refactoring JSPs, etc i finalització Metge Seghismed Anon32 More... over 7 years ago
icj - Inclusió de comentaris, solució persist en cascade (bug Hibernate), arrangament de poms per al reporting, tancament de la gestió de les visites associades als pacients, refactoring JSPs, etc i finalització Metge Seghismed Anon32 More... over 7 years ago
icj - Inclusió de comentaris, solució persist en cascade (bug Hibernate), arrangament de poms per al reporting, tancament de la gestió de les visites associades als pacients, refactoring JSPs, etc i finalització Metge Seghismed Anon32 More... over 7 years ago
icj - Inclusió de comentaris, solució persist en cascade (bug Hibernate), arrangament de poms per al reporting, tancament de la gestió de les visites associades als pacients, refactoring JSPs, etc i finalització Metge Seghismed Anon32 More... over 7 years ago
icj - Inclusió de comentaris, solució persist en cascade (bug Hibernate), arrangament de poms per al reporting, tancament de la gestió de les visites associades als pacients, refactoring JSPs, etc i finalització Metge Seghismed Anon32 More... over 7 years ago
icj - Inclusió de comentaris, solució persist en cascade (bug Hibernate), arrangament de poms per al reporting, tancament de la gestió de les visites associades als pacients, refactoring JSPs, etc i finalització Metge Seghismed Anon32 More... over 7 years ago
icj - Versió quasi final de la creació d'una visita d'un Pacient del Metge. Impossible (bug Hibernate Annotations?) emmagatzemar la relació entre visita i historial Anon32 More... over 7 years ago
icj - Versió preliminar creació d'una visita d'un Pacient del Metge. Validació de la creació de la visita. Actualizació model BBDD per tenir un nombre mínim de camps obligatoris. Anon32 More... over 7 years ago
icj - Versió preliminar creació d'una visita d'un Pacient del Metge Anon32 More... over 7 years ago
icj - Versió preliminar creació d'una visita d'un Pacient del Metge Anon32 More... over 7 years ago
icj - Versió Metge Seghismed finalitzada la visualització de totes les visites xifrades dels seus pacients (hagin o no sigut realitzades pel propi metge) Anon32 More... over 7 years ago
icj - Versió Metge Seghismed pendent mostrar les visites xifrades dels seus pacients Anon32 More... over 7 years ago
icj - Versió Metge Seghismed pendent mostrar les visites xifrades dels seus pacients Anon32 More... over 7 years ago
icj - Refactoring per incloure classes comunes de la vista (Struts) al Core. Creació interficie WebService pels Metges. Consulta Metge Anon32 More... over 7 years ago
icj - Refactoring per incloure classes comunes de la vista (Struts) al Core. Creació interficie WebService pels Metges. Consulta Metge Anon32 More... over 7 years ago
icj - Refactoring per incloure classes comunes de la vista (Struts) al Core. Creació interficie WebService pels Metges. Consulta Metge Anon32 More... over 7 years ago
icj - Refactoring per incloure classes comunes de la vista (Struts) al Core. Creació interficie WebService pels Metges. Consulta Metge Anon32 More... over 7 years ago
icj - Versió inicial Metge Seghismed Anon32 More... over 7 years ago