Activity Not Available

Project Summary

SCJPWELCOME TO SUNSAI GROUP

Project này chuẩn bị cho việc thi chứng chỉ SCJP 1.5 của SUN

Group này được tạo ra giúp các bạn luyện thi chứng chỉ SCJP của SUN, vậy nên các bạn có thể yêu cầu tài liệu, đặt ra các câu hỏi từ dễ đến khó về việc học, luyện thi chứng chỉ SJCP, các thành viên sẽ giúp đỡ bạn.

I. Để ra nhập (join) group:

Group name: SUNSAI

Group home page: http://groups.google.com/group/sunsai

Group email address: sunsai@googlegroups.com

And here are links to a few more Google Group-related goodies:

Change group settings: http://groups.google.com/group/sunsai/manage

Invite more users: http://groups.google.com/group/sunsai/members_invite

If you have questions about this or any other group, please visit the Google Groups Help Center at http://groups.google.com/support?hl=en.

Enjoy your group and make us proud!

II. Để tranh luận, hỏi đáp về các chủ đề liên quan đến SCJP, các bạn tham gia group và đặt câu hỏi hoặc gửi về hòm thư: sunsai@googlegroups.com

III. Để download và xem giáo trình, các ví dụ liên quan, vào link sau: http://code.google.com/p/sunsai/

Giáo trình: SCJPStudyGuide.pdf
SCJP Sun Certified Programmer for Java 5 Study Guide.pdf
Ví dụ liên quan (session1 - session10): http://code.google.com/p/sunsai/source/browse/#svn/sunsai/src

IV. Để download code bằng SVN, đọc thông tin ở FILE

GOOGLE CODE SVN_cau hinh de ECLIPSE chạy
GOOGLE CODE SVN_huong dan su dung

Liên hệ với tác giả:
Yahoo ID: asteriskese
Email: trangtinh@gmail.com

Tags

  sunsai scjp java

Share

 No code available to analyze

Open Hub computes statistics on FOSS projects by examining source code and commit history in source code management systems. This project has no code locations, and so Open Hub cannot perform this analysis

Is this project's source code hosted in a publicly available repository? Do you know the URL? If you do, click the button below and tell us so that Open Hub can generate statistics! It's fast and easy - try it and see!

Add a code location

Community Rating

Be the first to rate this project
 
Click to add your rating
 
Review this Project!
Sample_ohloh_analysis