Account Summary

Spory o nasze względy pracownicze oraz uprawnienia to regulacja, na której najbardziej chodzi poznańs more...

Projects Used

img avatarimg avatar
Joined Open Hub
about 8 years ago

Development History

There are no contributions available to display.